Article 6088018

Chinese chopper knife

Taiwan ‘Jinmen”

33×12 cm

1 / 50

 24,00
Chinese chopper knife 0Chinese chopper knife 1
8801888018_2