Article 6088025

Chinese chopper knife

‘Shuangshi’ CF618-2

21,5×9,5 cm | 1 cm

1 / 25

 11,80
Chinese chopper knife 0